Accounting

2018-2019

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- je leert aan de hand van de belangrijkste
Accounting methoden om essentiële informatie te onderscheiden van
minder belangrijke informatie.
- je leert hoe financiële informatie geordend
kan worden zodat hiermee bijvoorbeeld management beslissingen
ondersteund kunnen worden.

Verbinden theorie en praktijk:
- je krijgt een goede basiskennis over diverse soorten Accounting
methoden en technieken waarmee in de informatiebehoeften van
verschillende
gebruikers wordt voorzien.
- je leert aan de hand van uitgewerkte cases hoe je
de kennis die je opdoet bij dit vak kunt toepassen in de praktijk.

Verbreden horizon: je leert dat Accounting geen statisch vak is maar
wordt beïnvloed door de actualiteit, veranderende normen en waarden en
nieuwe inzichten.

Na afronding van dit vak:
• kun je het verschil uitleggen tussen Financial en Management
Accounting;
• ben je in staat uit te leggen welke financiële informatie het
management van een onderneming nodig heeft om haar taken uit te oefenen
en beslissingen te nemen;
• kun je deze financiële informatie analyseren en interpreteren;
• kun je uitleggen hoe de belangrijkste methoden worden toegepast in de
praktijk;
• ben je in staat om uit te leggen hoe de basisoverzichten van Financial
Accounting (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht) zijn
opgebouwd en hoe ze onderling samenhangen;
• kun je het verschil uitleggen tussen de verschillende gebruiksdoelen
van de financiële overzichten en de gevolgen daarvan.

Inhoud vak

Na het volgen van Accounting begrijp je het belang van
Accounting-informatie
voor ondernemingen. Je weet dat verschillende soorten gebruikers
verschillende
informatiebehoeften hebben en dat er diverse soorten Accounting methoden
en
technieken zijn om in deze informatiebehoeften te voorzien.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Tussentoets (week 4), gesloten vragen - individuele beoordeling;
Tentamen (week 8), zowel gesloten als open vragen - individuele
beoordeling.

Literatuur

- Handboek (titel wordt nog bekend gemaakt)
- Diverse wetenschappelijke artikelen (titels worden nog bekend
gemaakt);
- Kennisclips (te vinden op Canvas);
- Ander materiaal dat via Canvas wordt gepubliceerd of door de
docenten wordt bekendgemaakt.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_ACC1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator S.R. van Duin MSc
Examinator S.R. van Duin MSc
Docenten dr. S.C. Go
prof. dr. T.L.C.M. Groot
prof. dr. C. Camfferman RA
drs. F. Duimstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Responsiecollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: