Business Research Methods I

2018-2019

Doel vak

Academische- en onderzoeksvaardigheden. In dit vak leer je verschillende
methoden voor kwalitatieve dataverzameling en -analyse kennen, en om
weloverwogen keuzes te maken bij het ontwerpen van een kwalitatief
onderzoek naar een bedrijfsprobleem. Daarvoor leer je de
wetenschappelijke en praktische doelen van bedrijfskundig onderzoek en
de bijbehorende basisbegrippen. En je leert methoden om tot onderbouwde
bevindingen te komen en om de validiteit en betrouwbaarheid van
bevindingen te beoordelen.

Verbinden theorie en praktijk. Je leert om kwalitatieve
onderzoeksmethoden toe te
passen voor het analyseren van een real-life bedrijfsprobleem en
daarvoor een oplossingsrichting te ontwikkelen.

Sociale vaardigheden. Je leert om samen te werken in een team, waarmee
je respondenten werft voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, en
waarmee je mensen interviewt. Je leert resultaten van een bedrijfskundig
onderzoeksproject schriftelijk te rapporteren.

Inhoud vak

Als bedrijfskundige wordt van je verwacht dat je bedrijfsproblemen kunt
onderzoeken, oplossingen kunt bedenken en deze kunt toetsen. Maar hoe
doe je dat op een wetenschappelijke manier? In het vak Business Research
Methods 1 leer je hoe je volgens de academische normen systematisch
onderzoek kunt doen in organisaties. In dit vak richten we ons op twee
doelen van onderzoek in organisaties: het ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis en het oplossen van problemen in organisaties.
In dit eerste vak van de BRM-cyclus richten we ons specifiek op het
inzetten van kwalitatief onderzoek, waarmee we de achtergrond van
sociale fenomenen goed in kaart kunnen brengen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (incl. responsie college en online clips), en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, groepsopdracht

Literatuur

- Saunders, Lewis and Thornhill (2015). Research Methods for Business
Students. (7th edition) Pearson. (Geselecteerde hoofdstukken)
- Van Aken, J.E. and Berends, H (2017). Problem solving in
organizations: A methodological handbook for business and management
students (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
(Geselecteerde hoofdstukken).
- Een selectie van academische artikelen en boekhoofdstukken over
kwalitatieve onderzoeksmethoden welke beschikbaar zullen worden gemaakt
via Canvas.
- Hoorcolleges (incl. responsie college en online clips), werkcolleges
en collegeslides

Overige informatie

Het is noodzakelijk de opdracht(en) van BRM I grondig te maken aangezien
er verder mee wordt gewerkt bij BRM II en Research Project. Het wordt
aangeraden om in hetzelfde team te werken (in de werkgroepen) bij alle
drie deze vakken.

Aanbevolen voorkennis

Academic Skills

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_BRM1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M. Soekijad
Examinator dr. M. Soekijad
Docenten

prof. dr. ir. J.J. Berends
N.R. Laurey MSc
J.T. Hummel MSc
D. van Kampen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: