Research Project

2018-2019

Doel vak

Academische- en onderzoeksvaardigheden
• Student is in staat om een kwantitatief onderzoeksproject van begin
tot eind op te zetten en af te ronden.
• Student is in staat om inzichten op basis van kwantitatieve en
kwalitatieve data te combineren bij de analyse van een bedrijfskundig
vraagstuk.
• Student herkent validiteitsproblemen en verwerkt deze in het
onderzoeksopzet

Verbinden van theorie en praktijk
• Student geeft blijk van theoretische en empirische kennis van
relevante bedrijfskundige vakgebieden.
• Student kan bedrijfskundige praktijkvraagstukken analyseren en
oplossen door het toepassen van relevante theorieën en methodologieën.

Sociale vaardigheden
• Student is in staat om de opgedane inzichten op een heldere en
zakelijke wijze te communiceren door middel van de Pyramide-methode.

Zelfbewustzijn
• Student is in staat om de waarde van theorie en data bij het uitvoeren
van bedrijfskundig onderzoek te evalueren.

Inhoud vak

In het Research Project integreer je de kennis die je in de voorgaande
periode van bijna twee jaar hebt opgedaan. Voortbouwend op de
activiteiten in de vakken BRM1 en BRM2 zal je niet alleen je
methodologische, maar ook je bedrijfskundige kennis toepassen in de
uitvoering van een onderzoeksproject binnen een bedrijf naar keuze. Door
middel van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden analyseer je een bedrijfsprobleem en de haalbaarheid
van een mogelijke oplossingsrichting voor dit probleem. Daarbij maak je
gebruik van de kennis en ervaring die je in de voorgaande vakken hebt
opgedaan. Je brengt deze kennis in de praktijk in een onderzoeksproject
waarin de oplossing van een bedrijfsprobleem nader wordt geanalyseerd.
Op basis van relevante theorie wordt een onderzoeksvraag geformuleerd
die je beantwoordt op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve
methoden. Mogelijke vragen zijn bijvoorbeeld: Wie zijn de belangrijke
stakeholders bij dit probleem en welke invloed hebben zij op de
voorgestelde oplossing van het bedrijfsprobleem? Welke factoren
beïnvloeden de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing? Welke
neveneffecten kan de voorgestelde oplossing hebben voor medewerkers, of
voor de organisatie als geheel?

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcolleges

Toetsvorm

Groepsopdracht + Individuele opdracht.

Literatuur

- De inhoud van BRM I en BRM II (inclusief de in die vakken gebruikte
literatuur)
- College slides
- Overige literatuur (zie course manual)

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics (1.1), Academic Skills (1.3), Business Statistics
(1.4), BRM1 (2.4), BRM2 (2.5).
Het onderzoeksproject dat centraal staat in dit vak is het project
waarmee je begonnen bent in BRM 1. Je gaat terug naar dezelfde
organisatie, met hetzelfde team, voor verder onderzoek naar
haalbaarheid, consequenties en andere aspecten van de in BRM 1
voorgestelde oplossingsrichtingen.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_RP
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.D. Bahlmann
Examinator dr. M.D. Bahlmann
Docenten drs. A.C. Guldemond
dr. M.D. Bahlmann
J.T.W. Nijenhuis MSc
drs. G.J. Beekman MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: