Research Participation II

2018-2019

Doel vak

Door deel te nemen aan onderzoek worden studenten betrokken bij de
organisatie en uitvoering van onderzoek aan onze School. Die ervaring
draagt bij tot het ontwikkelen van academische en
onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs koppelt de onderzoekservaring ook
aan theorieën en onderzoeksmethoden.

Inhoud vak

In het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma nemen studenten
deel aan verschillende typen onderzoek (bv. experimenten, surveys,
interviews) van de SBE departementen.

Onderwijsvorm

Deelname aan onderzoekssessies

Toetsvorm

Tweedejaarsstudenten tonen hun leerervaring aan door deel te nemen aan
drie verplichte onderzoekssessies die doorheen het academiejaar
georganiseerd worden, voor het
einde van periode 5. Opgelet, de punten
voor het vak Research Project worden pas toegekend wanneer studenten aan
deze drie sessies hebben deelgenomen. Alle sessies vinden plaats vóór de
start van het vak Research Project.

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing

Literatuur

Niet van toepassing

Overige informatie

Let op, dit vak is verplicht. Inschrijven voor het vak dient te gebeuren
voor de start van periode 2.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_RPR2
Studiepunten 0 EC
Periode P2+3+4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. J. Eelen
Examinator dr. J. Eelen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: