Technology and Innovation Management

2018-2019

Doel vak

Academische- en onderzoeksvaardigheden: In dit vak leer je om bestaande
innovatiemanagement concepten kritisch te beschouwen.

Verbinden theorie en pratkijk - kennis: Je verkrijgt kennis over het
management van technologische
innovatie als bedrijfsproces. Dit betreft concepten, theorieën, en
methoden voor het zoeken, selecteren, ontwikkelen en commercialiseren
van innovatieve ideeën, het ontwikkelen van een innovatiestrategie en
het inrichten van een innovatieve organisatie.

Verbinden theorie en praktijk - toepassing: Je leert theoretische kennis
toe te passen in een praktisch innovatieproject en krijgt daarnaast
inzicht in recente ontwikkelingen in de praktijk.

Inhoud vak

Innovatie is essentieel voor bedrijven om te overleven en te groeien in
dynamische markten. Innoveren omvat het bedenken en realiseren van
nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. Veel
innovatie wordt mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen,
zoals informatietechnologie en biotechnologie. Daarom richt dit vak zich
op het management van technologie-gebaseerde innovatie. In dit vak laten
we zien dat innovatie niet (alleen) een kwestie is van toevallige
geniale ideeën, maar een complex bedrijfsproces dat systematisch
ingericht kan worden. Het vak behandelt theorie over de vier fasen van
innovatie als bedrijfsproces: zoeken naar mogelijkheden; selectie van
ideeën; uitwerking en implementatie; en commercialisering. Daarnaast
behandelen we theorie over het strategisch belang van innovatie en de
organisatie van innovatieprocessen. Je leert om deze theorie je eigen te
maken en toe te passen middels hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten en
een groepsproject.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, groepsopdrachten

Literatuur

- Een selectie van hoofdstukken en academische artikelen.
- College slides

Aanbevolen voorkennis

Business processes; Organization theory; Strategy; Marketing; BIT

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_TIM
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. ir. F. Deken
Examinator dr. ir. F. Deken
Docenten dr. ir. F. Deken
dr. S.C. Friesike
D. van Kampen
dr. S.A. Rijsdijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: