Management Accounting

2018-2019

Doel vak

Tijdens deze cursus leer hoe je de academische literatuur in de
accounting discipline kunt gebruiken om keuzes die bedrijven maken ten
aanzien van de keuze van management accounting methoden beter te
begrijpen en op welke manier onderzoek in deze discipline wordt bedreven
(Academic and Research Skills, Bridging Theory and Practice -
Knowledge). Je leert hoe je zelf onderzoek kunt opzetten voor je
bachelor en masterscriptie en hoe je kritisch kunt reflecteren op
management accounting onderzoek (Academic and Research Skills). Je
krijgt inzicht in verschillende management accounting technieken en de
invloed van betreffende technieken op het gedrag van en beslissingen
door managers (Bridging Theory and Practice - Knowledge).

Meer concreet leer je:
- op welke gronden bedrijven een keuze kunnen maken uit verschillende
management accounting technieken;
- wat de invloed is op menselijk gedrag van de verschillende management
accounting technieken;
- dat management accounting technieken zijn ontworpen op basis van
verschillende economische en gedragsmatige theorieën;
- dat management accounting een dynamisch vak is waarin continu
onderzoek wordt gepubliceerd dat nieuwe inzichten genereert;
- dat management accounting een "evidence based" discipline is;
- hoe je inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur kunt vertalen
naar de manier waarop management accounting-technieken worden toegepast
in de praktijk;

Verder krijg je:
- inzicht in een breed scala aan onderwerpen die je zelf zou kunnen
onderzoeken in je bachelor en masterscriptie en inzicht in hoe je dat
zou kunnen onderzoeken;
- door het presenteren en het becommentariëren van artikelen een goed
inzicht in de sterke en zwakke punten van gepubliceerd onderzoek.

Inhoud vak

Tijdens Accounting I en Accounting II heb je de werking van alle
accounting methoden eigen gemaakt. In deze cursus gaan we (i) analyseren
waarom bedrijven voor bepaalde management accounting methoden kiezen en
(ii) onderzoeken hoe individuele managers en werknemers reageren op
accounting informatie. We doen dit aan de hand van het behandelen van
empirische accounting literatuur.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.
Werkcolleges.
Q&A-college (in week 7).

Toetsvorm

Presentatie/review papers - groepsbeoordeling.
Tussentoets – individuele beoordeling.
Tentamen – individuele beoordeling.

Literatuur

Set van artikelen. Elke week wordt een aantal artikelen uit de
wetenschappelijke literatuur behandeld. Deze zijn te downloaden via
ubvu.vu.nl, electronic journals.

Aanbevolen voorkennis

Accounting I en II , Academic Skills, Quantitative Research Methods I en
II.

Algemene informatie

Vakcode E_EBE2_MANAC
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. E. Wiersma
Examinator dr. E. Wiersma
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: