Health Economics

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

In this course students learn to:
• make economic analyses of health care policies (Knowledge; Research
Skills);
• analyse health care policy objectives (Research Skills);
• measure the extent in which health care policy objectives have been
reached (Research Skills);
• formulate economic requirements for effective health care systems
(Academic Skills);
• identify causes of cost increase in health care (Academic Skills);
• perform longitudinal analyses of cost developments in health care
(Research Skills);
• design measures for effective cost containment (Academic Skills).

Inhoud vak

The central theme of this course is the economic optimalization of
health care systems. This course provides students the necessary
economic knowledge to analyse health care policy and to analyse the
economic effects of health care policy measures. The following topics
will be addressed:
• health care system’s main objectives;
• methods to evaluate the economic performance of health care;
• the analysis of the influence of market coordination;
• the causes of growth in health care expenditures;
• diversification of health care processes and ways to control this
variation;
• cost control in health care.

Onderwijsvorm

Lectures.
Tutorials.

Toetsvorm

Written exam - individual assessment.
Assignment (policy report).

Vereiste voorkennis

None.

Literatuur

Selection of chapters from Bhattacharya, J., T. Hyde and T. Tu (2014):
Health Economics, Palgrave McMillan.

Papers, to be published on Canvas.

Aanbevolen voorkennis

None.

Algemene informatie

Vakcode E_EBE3_HEC
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. M. Lindeboom
Examinator prof. dr. M. Lindeboom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: