Data Science Methods

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course introduces a number of methods and techniques devoted to the
analysis of large data sets.
With a special focus is on methodology, this course give the technical
tools for performing valid and competent data analysis in the subsequent
applied data science courses.

Inhoud vak

This course covers:
(1) statistical methods for analyzing data;
(2) machine learning techniques;
(3) efficient numerical implementation of statistical and machine
learning methods;
(4) validity and methodological aspect of data analysis

Onderwijsvorm

Lectures and tutorials

Toetsvorm

Exam and group assignment

Vereiste voorkennis

Basic knowledge of probability, statistics and programing.

Algemene informatie

Vakcode E_EOR2_DSM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. P. Gorgi
Examinator dr. P. Gorgi
Docenten dr. P. Gorgi

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: