Klassieke mythen en bijbelse verhalen

2018-2019

Doel vak

Studenten doen kennis op over mythologie en bijbel waardoor ze met meer
plezier en kennis van zaken boeken lezen, naar muziek luisteren, door
musea lopen.

Inhoud vak

De Europese en Amerikaanse cultuur is doordrenkt van de Bijbelse
verhalen en Grieks-Romeinse mythen en sagen. Zo hadden we onlangs in
Nederland
'Medea', een bejubelde voorstelling van Toneelgroep Amsterdam van
een naar onze actualiteit vertaalde tragedie van Euripides,
en bij de ‘Late Rembrandt'-tentoonstelling in het Rijksmuseum
werden talrijke bezoekers getroffen door Rembrandts schilderij van de
Romeinse Lucretia, een edelvrouw die werd verkracht door een
koningszoon. Ook wordt de reeks 'De Bijbel voor ongelovigen', waarin
Guus
Kuijer o.a. het verhaal van Mozes in het rieten mandje
hervertelt, verslonden door tal van lezers en genomineerd voor
belangrijke literaire prijzen.
Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om kennis op te doen van
Griekse mythologie, Romeinse legenden en Bijbelse verhalen. De colleges
gaan in op het ontstaan en de functie van deze verhalen in de Oudheid.
Er is aandacht voor teksten en iconografie uit de Oudheid en voor de
receptie daarvan in latere tijden. De rode draad wordt gevormd door
voorbeelden uit verschillende cultuurhistorische contexten en in diverse
media: literatuur, beeldende kunst, toneel, film en muziek.

Onderwijsvorm

(a) een reeks hoorcolleges (steeds een sessie van 3 uur per week):
algemene inleidingen, gevolgd door specifieke onderwerpen;
(b) een zelfstandig te bestuderen leespensum;
(c) een museumopdracht in het Rijksmuseum (januari).

Toetsvorm

Twee schriftelijke deeltentamens en een opdracht. Bij de schriftelijke
toetsen kan een 5 gecompenseerd worden.

Literatuur

(1) een complete bijbel, bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling met
deuterocanonieke boeken uit 2004;
(2) G. Schwab, Griekse Mythen en Sagen
(Utrecht: Spectrum 2008, of latere druk);
(3) Livius, Sinds de Stichting
van de Stad. Vertaald door H.W. van Rooijen-Dijkman & F.H. van Katwijk-
Knapp (Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep, Salamander klassiek
2010).
(4) materiaal op Canvas (volgt).

Doelgroep

Deze module wordt aanbevolen als invulling van de minorruimte voor
studenten GLTC en Oudheidkunde. Ook is zij heel geschikt voor in cultuur
geïnteresseerde studenten van binnen en buiten de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak in de minorruimte. Er geldt verplichte
aanwezigheid.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG053
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. M.H. Koenen
dr. N.M. Vos
dr. E.M. van Opstall
dr. K.A.M. van den Berg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: