Media-ethiek

2018-2019

Doel vak

Je leert het veld van de media-ethiek kennen en de verschillende
ethische benaderingen daarbinnen. Je maakt kennis met kernwaarden binnen
de media-ethiek zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en
rechtvaardigheid. Aan de hand van actuele casussen krijg je inzicht in
het publieke debat en hoe dit debat zich verhoudt tot de vrijheid van
meningsuiting
en het functioneren van de democratische rechtstaat. Je leert
verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het publieke debat
te onderscheiden: burgers, journalisten, media-professionals,
communicatieprofessionals.
Je bent in staat om een eigen normatieve visie te ontwikkelen op jouw
vak (journalistiek, mediaprofessional, communicatieprofessional). Je
weet in actuele situaties een gearticuleerd standpunt in te nemen,
daarbij verwijzend naar kernwaarden die voor jouw vak belangrijk zijn.
Je weet hoe je een betoog moet opbouwen en hoe je je eigen standpunt,
met steekhoudende argumenten, zowel mondeling als schriftelijk, kunt
verdedigen.

Inhoud vak

Een professie is meer dan een set van vaardigheden of het opvolgen van
een aantal vuistregels. Het belichaamt ook een sociale praktijk waarin
specifieke waarden gerealiseerd worden. Wil je straks als journalist,
mediaprofessional of communicatieprofessional goed kunnen functioneren
en zelfstandig een positie kunnen innemen, dan zul je je bewust moeten
zijn welke waarden binnen jouw vak belangrijk zijn en hoe je tussen
verschillende paradigma’s kunt switchen. Daarom is het belangrijk dat je
leert reflecteren op de kernwaarden die in jouw vak centraal staan,
zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
transparantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. En ook welke betekenis deze kernwaarden hebben in
verschillende nationale en sociaal-politieke contexten (Europa,
Noord-Amerika, Azië). Daarnaast is het van belang om goed te weten hoe
de verantwoordelijkheid die jij als professional hebt, zich verhoudt tot
de verantwoordelijkheid van andere professionals. In dit vak leer je
welke rol je als professional in het publieke debat inneemt en welke
verschillende kernwaarden daaraan ten grondslag liggen. Ook leer je
zelfstandig een visie op je vak te ontwikkelen en deze visie met
argumenten te onderbouwen. Je leert met andere woorden wat het betekent
om verantwoordelijkheid te nemen voor je professionele handelen.

Onderwijsvorm

6 uur hoorcollege per week , 3 uur werkcollege per week, 2 uur tutorial
per week.

Toetsvorm

Groepsopdrachten (50%), individuele opdrachten (30%), individuele vragen
over literatuur (20%). Voor elk van deze onderdelen moet je minimaal een
5,5 halen.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Doelgroep

Bachelorstudenten CIW-Journalistiek

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG205
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Siertsema
Examinator dr. G. Siertsema
Docenten dr. G. Siertsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: