Veldwerk/Stage 2

2018-2019

Inhoud vak

Een stage binnen de opleiding archeologie kan op verschillende wijzen
worden ingevuld. Wil je meer ervaring opdoen in archeologisch veldwerk?
Of vondsten uit een opgraving bestuderen? Of heb je een eigen idee over
de invulling van een stage in je geboorteplaats? In overleg met de
docenten is het bijna altijd mogelijk een goede invulling te vinden voor
een stage. Begeleiding vindt zowel op de werkplek als vanuit de
opleiding plaats. Over de begeleiding en contactmomenten worden
afspraken gemaakt tussen docent, student en stageverlener. Je maakt
vooraf een stageplan met leerdoelen. Aan het einde van de stage schrijf
je een verslag. Dit stageverslag en de evaluatie vormen de basis voor
een eindgesprek, waarbij de docent een eindcijfer bepaalt.

Onderwijsvorm

Stage.

Toetsvorm

Stageverslag en eindgesprek.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC207
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A.A. Verhoeven
Examinator dr. A.A.A. Verhoeven
Docenten drs. A.M. van Hilst
prof. dr. M. Gnade
dr. J.G. Aarts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Praktijkstage, Veldwerk
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: