Omgaan met materiële bronnen

2018-2019

Doel vak

o nadere kennismaking met de aard, reikwijdte, mogelijkheden en
beperkingen van materiële cultuur en het natuurlijk milieu als bron voor
kennis van verleden samenlevingen
o inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van indirecte bronnen door
opwerking (databases, modellen en analogieën)
o inzicht in de plaats van bronnen in het onderzoeksproces
o inzicht in de meerwaarde van gebruik van verschillende bronnen naast
elkaar, en daarmee de meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak
o inzicht in basismethoden van dateren (absoluut en relatief)
o ervaring opdoen met het gebruik van materiële bronnen (practica)

Inhoud vak

Overzicht van keuze en gebruik van, en oefening in de omgang met
materiële bronnen uit verschillende periodes. Toepassing in enkele case
studies, practica met individuele en groepsopdrachten.

Nadere kennismaking met:
- directe bronnen van materiële cultuur en het natuurlijk milieu door
overlevering zoals artefacten, ecofacten (botten, plantenresten,
pollen), biochemische resten (bijvoorbeeld C14, isotopen, DNA,
kookresten), sporen, structuren, complexen, landschap en bodem (behorend
bij empirisch onderzoek); en
- indirecte bronnen door opwerking zoals gegevensverzamelingen
(catalogi, database, kaarten), (digitale) modellen (oude landschappen,
3D reconstructies) en analogieën (zoals toepassingen uit de sociale
wetenschappen, etno-archeologie) voor begripsvorming van verleden
samenlevingen (behorend bij theoretisch onderzoek)
- basismethoden voor dateren

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

De toetsing vindplaats door middel van werkopdrachten tijdens de
practica (30% van het eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (70% van
het eindcijfer)

Vereiste voorkennis

Omgaan met historische bronnen

Literatuur

Renfrew, C. & P. Bahn 2016. Archaeology: Theories, Methods and Practice
(3rd Edition). Thames & Hudson.

Overige literatuur wordt tijdens het college beschikbaar gesteld.

Doelgroep

BA studenten 1e jaar Archeologie en Oudheidwetenschappen.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAAXO101
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.W.H.P. Verhagen
Examinator dr. J.W.H.P. Verhagen
Docenten prof. dr. J.P. Crielaard
dr. C. Cavallo
dr. J.W.H.P. Verhagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: