Vertelvormen in de media

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: je raakt vertrouwd met een aantal narratieve
principes die veel in de media worden toegepast; je hebt inzicht in de
mogelijkheden en dilemma's die met hun toepassing gepaard gaan.

Toepassing: je kunt het gebruik van narratieve principes in
uiteenlopende genres (bv journalistieke verhalen, TV-commercials)
herkennen en analyseren.

Oordeelsvorming: je hebt inzicht in de effecten die narratieve principes
kunnen sorteren en je kunt ethische aspecten van hun gebruik afwegen.

Inhoud vak

In talloze genres worden technieken toegepast die we kennen uit romans
en novellen. Het heeft namelijk veel voordelen om ergens 'een goed
verhaal van te maken'. De lezer zal eerder geboeid raken of zich laten
meeslepen, waardoor bepaalde informatie 'beter binnenkomt' en/of aan
overtuigingskracht wint. Mogelijke problemen zijn er ook. Bijvoorbeeld:
wat gebeurt er met 'de waarheid' of 'de feiten' als de journalist een
persoonlijke verteller wordt of zelfs een personage in het
nieuwsverhaal? Of: hoeveel vertrouwen hebben de consumenten eigenlijk in
de verhalen van de TV-commercials? In dit vak houden we ons bezig met de
aard van narratieve technieken en (in relatie daarmee) de effecten die
ze hebben, afhankelijk van genre en platform.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week), werkcollege (2 uur per week).

Toetsvorm

Tentamen (50%), drie opdrachten (50%). De wekelijkse opdrachten moeten
worden ingeleverd (en geaccepteerd) om deelname aan het tentamen
mogelijk te maken. Weekopdrachten mogen onvoldoende zijn, maar kunnen
niet worden herkanst. Compensatie voor een onvoldoende voor één van de
onderdelen is mogelijk.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW van de afstudeerrichtingen Journalistiek en
Media-analyse.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid voor de werkcolleges. Dit houdt in: afwezigheid
voor één werkcollege is toegestaan. Een tweede keer afwezig zonder nader
bericht betekent uitsluiting van het vak.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIW304
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. T. Groot Kormelink
dr. M.J.E. van Tooren
dr. L. Lagerwerf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: