Formuleren plus

2018-2019

Doel vak

Je krijgt inzicht in structuuraspecten van het Nederlands die een
belangrijke rol spelen bij het scherp en effectief formuleren van
Nederlandstalige teksten (al dan niet vertaald).

Inhoud vak

Zowel schrijvers als vertalers moeten uiteindelijk teksten afleveren die
zo goed mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden op
basis van genre, doelgroep, schrijfcultuur en niet te vergeten de
opdrachtgever. In deze cursus besteden we aandacht aan enkele
belangrijke structuuraspecten van het Nederlands en de retorische en
stilistische effecten die schrijvers met het gebruik van deze
constructies in diverse genres kunnen bereiken. Daarbij kiezen we onder
meer voor structuuraspecten die op een interessante manier afwijken van
het Engels. Binnen deze licht contrastieve aanpak past ook aandacht voor
de schrijfcultuur in Nederland en Engelstalige landen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (3 uur per week in periode 2) en een aantal tutorials en
groepsbijeenkomsten (in periode 3).

Toetsvorm

Opdrachtendossier (40 procent) en eindwerkstuk (60 procent); beoordeling
in de vorm van cijfer [0-10]. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Voor studenten die dit vak in hun vrije of keuzeruimte willen doen: een
BA-vak over communicatie, zoals Communicatie en Cognitie of Communicatie
en effectonderzoek. Neem bij twijfel over de juiste voorkennis contact
op met de docent.

Literatuur

Artikelen; worden t.z.t. bekend gemaakt.

Doelgroep

Studenten MA-CIW, specialisatie Schrijven en Vertalen

Overige informatie

Bij dit vak geldt aanwezigheidsplicht. Dat betekent dat je niet meer dan
20 procent van de college-uren afwezig mag zijn. Als je niet voldoet aan
de aanwezigheidsplicht kun je het vak niet afronden.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMACIW001
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Onrust
Examinator dr. M.G. Onrust
Docenten dr. G.A. Dreschler

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: