Technisch vertalen

2018-2019

Doel vak

Het doel van deze cursus is om de studenten inzicht te geven en
vaardigheden aan te leren in een aantal kernaspecten van het technisch
vertalen en in het gebruik van een aantal belangrijke ICT-hulpmiddelen
(tools) in de vertaalpraktijk.

Inhoud vak

Veel vertaalwerk betreft teksten met een professioneel doel,
afkomstig van overheden, bedrijven en instellingen. In het Engels heet
dat special language, in het Nederlands hebben we het dan over vaktaal
of technische taal. In de cursus maak je kennis met vaktalige special
language als genre en met de problemen en oplossingen rond het vertalen
van teksten in dit genre. Daarbij is er bijzondere aandacht voor lexicon
en betekenis.

Daarnaast maak je kennis met een aantal belangrijke ICT-hulpmiddelen bij
het technisch vertalen, zoals terminologische databases en zgn.
vertaalgeheugens. Veel opdrachtgevers (vertaalbureaus en/of klanten)
stellen het gebruik van dergelijke hulpmiddelen als eis aan vertalers.
Na een beknopte theoretische inleiding in de achtergronden van deze
vertaaltools, doe je aan de hand van concrete opdrachten praktische
vaardigheden op in het werken met een aantal relevante programma’s.
Daarnaast wordt zowel in theorie als praktijk aandacht besteed aan
onderwerpen als tekstformats, het gebruik van het Internet en
tekstcorpora in de vertaalpraktijk, automatisch vertalen en translation
management.

Omdat deze cursus je traint in vaardigheden die je als vertaler van
vaktaal nodig hebt, sluit hij goed aan bij het facultaire thema
beroepsoriëntatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en practica. Wekelijks vier contacturen,
verdeeld over twee bijeenkomsten.

Toetsvorm

De toetsing van de cursus bestaat uit twee onderdelen. In periode 2
moeten zeven praktische opdrachten worden uitgewerkt. Deze bevatten
tevens een reflectiecomponent, waarin ook de verwerking van de gelezen
literatuur wordt getoetst. Daarnaast is er een eindopdracht, waaraan
wordt gewerkt in periode 3, die bestaat uit het maken van een
gedocumenteerde vertaling van een technische tekst. Alle opdrachten
worden beoordeeld als voldoende of onvoldoende. Je ontvangt geen cijfer
voor dit vak maar een 'voldoende' of 'onvoldoende'. Om een voldoende
voor de cursus als geheel te kunnen krijgen, moeten zowel alle
praktische opdrachten als de eindopdracht voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Aantoonbare vertaalvaardigheid, d.m.v. een afgeronde vertaalcursus op
masterniveau.

Literatuur

Al het studiemateriaal wordt aangeboden via Canvas.

Doelgroep

Masterstudenten CIW, specialisatie Schrijven en vertalen.

Overige informatie

Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Bij meer dan 80%
afwezigheid moeten één of meer vervangende opdrachten worden gemaakt.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMACIW003
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. E. Akkerman
Examinator drs. E. Akkerman
Docenten dr. M.J. van den Haak
drs. E. Akkerman
dr. H.D. van der Vliet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: