Taalbeheersing in het onderwijs: Taal in de sociale media

2018-2019

Doel vak

- De student heeft inzicht verworven in de belangrijkste theorieën over
computergemedieerde communicatie;
- De student heeft inzicht verworven in de verhouding tussen onderzoek
en advies op het gebied van taalgebruik in computergemedieerde
communicatie, en kan in dit spanningsveld een beargumenteerde positie
innemen;
- De student kan wetenschappelijk onderzoek naar formuleringsaspecten
(tekst en beeld) van berichten op sociale media zelfstandig lezen,
kritisch beoordelen en reflecteren op de operationalisering en
uitvoering van onderzoek;
- De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksvoorstel op te
stellen naar de effecten van de formulering van berichten tussen
organisaties en hun stakeholders op
sociale media;
- De student is in staat om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek
uit te voeren naar de effecten van formulering van berichten op
sociale media en hiervan mondeling en schriftelijk verslag te doen.

Inhoud vak

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in
navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap:
taal in sociale media en in het bijzonder de rol van de formulering van
berichten op sociale media. Hierbij zijn we met name geïnteresseerd in
de interactie tussen organisaties en hun stakeholders op sociale media,
wat 'webcare' wordt genoemd.

In de cursus nemen we taal in sociale media in de volle breedte onder de
loep. Dit doen we allereerst door wetenschappelijke theorieën uit
computergemedieerde communicatie te bespreken. Daarnaast houden we
eerdere studies naar formuleringsaspecten in berichten op sociale media
kritisch tegen het licht. Vervolgens doe je concreet onderzoek naar de
effecten van de formulering van berichten tussen organisaties en hun
stakeholders op sociale media.

Onderwijsvorm

De cursus kan gevolgd worden voor 5 en 10 ECTS.

Voor 5 ECTS is de opbouw van de cursus als volgt: de cursus start met
vier hoorcolleges waarin theorieën over computergemedieerde communicatie
worden besproken. Ook reflecteren we op eerder webcare-onderzoek en in
het bijzonder de rol van de formulering van berichten op sociale media
tussen organisaties en hun stakeholders. Vervolgens werken de studenten
in 4 interactieve werkcolleges aan een onderzoeksvoorstel. Dit
onderzoeksvoorstel zullen de studenten pitchen aan een panel van
onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten.

Voor 10 ECTS is de opbouw van de cursus gelijk aan die van 5 ECTS.
Studenten zullen daarnaast in 6 interactieve werkcolleges hun onderzoek
uitvoeren en elkaars werk van feedback voorzien.

Aanwezigheid op de hoorcolleges wordt van harte aanbevolen en is
verplicht voor de werkcolleges.

Toetsvorm

De cursus kan gevolgd worden voor 5 en 10 ECTS.

Voor 5 ECTS:
- Studenten voeren een onderzoeksopdracht uit (15%).
- Studenten presenteren een onderbouwd en uitgewerkt onderzoeksvoorstel
aan een panel van deskundigen (35%).
- Studenten schrijven een verslag waarin het onderzoeksvoorstel
gerapporteerd wordt (50%).
Alle onderdelen afzonderlijk moeten voldoende zijn.

Voor 10 ECTS:
- Studenten voeren een onderzoeksopdracht uit (15%).
- Studenten presenteren een onderbouwd en uitgewerkt onderzoeksvoorstel
aan een panel van deskundigen (15%).
- Studenten schrijven een verslag waarin het onderzoeksvoorstel
gerapporteerd wordt (20%).
- Studenten presenteren aan het einde van de cursus hun gehele onderzoek
(25%) en schrijven hierover een verslag (25%).
Alle onderdelen afzonderlijk moeten voldoende zijn.

Literatuur

De literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Deze cursus is onderdeel van het Masterlanguage programma. Je kunt je inschrijven voor deze cursus via https://masterlanguage.nl Studenten die niet aan de Vrije Universiteit Amsterdam studeren, moeten zich daarnaast als bijvakstudent inschrijven bij de VU, zie: https://masterlanguage.nl/algemene-cursusinformatie/

Algemene informatie

Vakcode L_AAMACIW006
Studiepunten 10 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Docenten dr. C.M.J. van Hooijdonk

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege