Practicum onderzoeksjournalistiek

2018-2019

Doel vak

Na afronding van dit vak is de student in staat om:
- een onderzoekbare hypothese te formuleren en te toetsen volgens
gangbare journalistieke principes;
- de resultaten van het onderzoek schriftelijk en mondeling te
presenteren in de vorm van een publicabel artikel en een toelichtende
eindpresentatie;
- het onderzoekstraject accuraat te beschrijven en te evalueren;
- te reflecteren op het eigen handelen.

Inhoud vak

Tijdens dit practicum leer je de beginselen van de
onderzoeksjournalistiek. Samen met drie of vier medestudenten doorloop
je in korte tijd het gehele researchproces van idee tot volwaardig
eindproduct onder begeleiding van een gevestigde onderzoeksjournalist.
Je leert werken met story-based inquiry (SBI), een methode die helpt om
je onderzoekswerk te structureren, en je volgt workshops van
gerenommeerde trainers, onder meer op het gebied van SBI en methodisch
zoeken op internet en in archieven. Aan het einde van deze intensieve
periode ligt er een publicabel artikel of een scenario voor een
televisie- or radio-uitzending en beschik je over kennis van moderne
zoektechnieken die van onschatbare waarde is voor je toekomst als
journalist en onderzoeker.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en practicum (12 contacturen per week).

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald door vier deelcijfers.
1. Journalistiek eindproduct (groep) – 50% eindcijfer
2. Onderzoeksverslag (individueel) – 30% eindcijfer
3. Bespreking artikel/uitzending tijdens het college (groep) – 10%
eindcijfer
4. Participatie tijdens de colleges (individueel) – 10% eindcijfer
Een onvoldoende voor een onderdeel mag gecompenseerd worden met een
ruime voldoende voor een ander onderdeel.

Vereiste voorkennis

BA FGW, FSW of HBO Journalistiek plus afronding van de
voorbereidende minor.

Literatuur

Hunter, M. L. et al. (2011). Story-based inquiry. A manual for
investigative journalists. UNESCO.

Sadelhoff, L. van (2016). Het doorgaans treurige lot van de
klokkenluider. In: de Volkskrant, 25 juni 2016.

Sengers, L. & Hunter, M.L. (2017). Het verborgen scenario. Center for
Investigative Journalism.

Silverman, C. (Ed.) (n.d.). Verification handbook. European Journalism
Centre.

Silverman, C. (Ed.) (n.d.). Verification handbook for investigative
reporting. European Journalism Centre.

Doelgroep

Masterstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen,
afstudeerrichting Journalistiek

Overige informatie

Bij dit vak geldt verplichte aanwezigheid. Je mag maximaal twee
bijeenkomsten met
opgaaf van een geldige reden missen. Geef deze per mail door aan de
docent.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAJOU003
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.G. Govaert
Examinator dr. C.G. Govaert
Docenten dr. C.G. Govaert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Practicum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: