Toegepaste methoden en technieken

2018-2019

Doel vak

Inzicht krijgen in en ervaring opdoen met veel gebruikte methoden en
technieken van respectievelijk kwalitatief onderzoek (Costera Meijer) en
kwantitatief onderzoek (Kleinnijenhuis) op het gebied van de
journalistiekwetenschap, zodat weloverwogen gekozen kan worden voor één
of meerdere methodische benaderingen bij het beantwoorden van de
onderzoeksvraag binnen de afstudeerscriptie.

Inhoud vak

In dit vak krijgen studenten inzicht in en kunnen ze ervaring opdoen met
de meest voorkomende methoden en technieken van respectievelijk
kwalitatief en kwantitatief journalistiekwetenschappelijk onderzoek. In
de werkcolleges worden de principes van veel voorkomende analysemethoden
uit de doeken gedaan en wordt geoefend met diverse
dataverzamelingsmethodes.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, individuele begeleidingsgesprekken. In totaal 3
contacturen per week.

Toetsvorm

Actieve participatie in de les en afronden van tussentijdse opdrachten
(20%) en eindopdracht (80%). Beide onderdelen moeten met minimaal een
5,5 worden afgesloten.

Vereiste voorkennis

BA FGW, FSW of HBO Journalistiek inclusief afronding
van de voorbereidende minor en de vakken van periode 1 en 2 van de
Master:CIW, afstudeerrichting Journalistiek.

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Journalistiek

Overige informatie

Bij dit vak geldt verplichte aanwezigheid. Aanwezigheid verplicht bij
80% van de colleges. Indien hier niet aan is voldaan, moet de student
aanvullende opdrachten maken.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAJOU004
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Groot Kormelink
Examinator dr. T. Groot Kormelink
Docenten prof. dr. J. Kleinnijenhuis
dr. T. Groot Kormelink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: