Genre Research

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The crux of the course lies in the empirical testing of the
communicative quality of a message.

Inhoud vak

In this course, students will empirically investigate the communicative
effectiveness of a text (or video) that they have developed themselves.
Students will carry out quantiative research from start to finish.

Onderwijsvorm

Lectures (2 hrs per week) and seminars (2 hrs per week).

Toetsvorm

Research report.

Vereiste voorkennis

Inferential Statistics (Toegepaste Statistiek/Toetsende Statistiek)

Literatuur

Readings will be announced on the Canvas site of the course.

Doelgroep

Master Students Communication and Information Sciences, Language or
Linguistics.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMATEC004
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Mulder
Examinator dr. G. Mulder
Docenten dr. M.L.M.J. Vliegen
dr. G. Mulder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: