Research Master Thesis Humanities, Critical Studies in Art and Culture

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMPHUASCR
Studiepunten 30 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S. Lutticken
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.