Visualisatie van archeologische onderzoeksgegevens

2018-2019

Doel vak

- kennismaken met digitale technieken voor het visualiseren en
presenteren van archeologische onderzoeksgegevens
- praktische vaardigheden opdoen in het omzetten van archeologische
onderzoeksgegevens naar een digitale omgeving
- praktische vaardigheden opdoen in het gebruik van daarvoor benodigde
software
- deze vaardigheden leren toepassen bij het produceren van kaarten,
figuren en 3D-weergaven met behulp van GIS, tekenpakketten en
beeldbewerkingssoftware

Inhoud vak

In het college komende de volgende onderwerpen aan de orde:
- digitaliseren van opgravingstekeningen
- werken met digitale hoogtemodellen
- omgaan met coördinaatsystemen
- het gebruik en combineren van databases, GIS en spreadsheets
- produceren van kaarten, figuren en 3D-weergaven

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege (computerpracticum)

Toetsvorm

Door middel van practicumopdrachten

Vereiste voorkennis

Databases: Structuring Data in Humanities (L_BEBAALG201).

Literatuur

Wordt beschikbaar gesteld via Canvas

Doelgroep

studenten 3e jaar BA Archeologie en Oudheidwetenschappen.

Overige informatie

Dit college wordt in deze vorm niet langer aangeboden in 2018-2019. in
plaats daarvan volgen studenten het vak Digital Archaeology.

Algemene informatie

Vakcode L_BEBAALG005
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.W.H.P. Verhagen
Examinator dr. J.W.H.P. Verhagen
Docenten dr. J.W.H.P. Verhagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: