Bachelorscriptie Mediterrane Archeologie

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht verdiepen binnen de specialisatie van de eerste major;
toepassen van kennis en inzicht; oordeelvorming.

Inhoud vak

De opzet die voor de bachelorscriptie is gekozen, is die van status
quaestionis (stand van het onderzoek). Dat betekent dat je met
betrekking tot het gekozen onderwerp de stand van zaken weergeeft zoals
die op het ogenblik is. Je bespreekt op kritische wijze de opvattingen
van diverse geleerden die onderzoek gedaan hebben naar het onderwerp van
de scriptie. Aan het eind van deze bespreking, bepaal je welke positie
je zelf inneemt in het wetenschappelijke debat. Tevens identificeer je
een of meerdere punten waarin verder onderzoek meer helderheid zou
kunnen brengen. Studenten worden gestimuleerd zelf een onderwerp voor
hun scriptie te zoeken. Dit geeft je de kans je te specialiseren in in
de richting van je keuze. Neem wel al ruim op tijd, al in periode 3,
contact op met een docent die inhoudelijk dicht bij het onderwerp van je
keuze staat of met de scriptiecoordinator.
Zie voor verdere informatie over en eisen gesteld aan de
bachelorscriptie de Scriptiehandleiding Opleidingen BA Archeologie en
Oudheidwetenschappen op VUnet.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding (in een beperkt aantal sessies) in combinatie
met bachelorscriptiecolloquium.

Toetsvorm

Op een schaal van 0-10. Zie voor verdere informatie over en eisen
gesteld aan de bachelorscriptie de Scriptiehandleiding Opleidingen BA
Archeologie en Oudheidwetenschappen op VUnet.
Voor de vaststelling van het cijfer wordt de bachelorscriptie aan een
tweede beoordelaar voorgelegd.

Vereiste voorkennis

Alle 1e en 2e jaarsvakken dienen te zijn afgerond. Zie voor mogelijke
uitzonderingen het Onderwijs- en Examenreglement.

Doelgroep

3e-jaars studenten met als eerste major Mediterrane archeologie

Algemene informatie

Vakcode L_BMBAARCSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Prent
Examinator dr. A. Prent
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: