Toetsende statistiek

2018-2019

Doel vak

Je kent de theoretische basis van beschrijvende en inferentiële
(toetsende) statistiek op toegepast niveau. Je hebt inzicht in de
mogelijkheden van het gebruik van digitale bronnen en/ of
gegevensbestanden in het kader van kwantitatief onderzoek.
Je hebt inzicht in en vaardigheid met de toepassingsmogelijkheden van
relevante ICT-methoden en -technieken bij het onderzoek aan dergelijke
bronnen en bestanden. Je bent in staat basistechnieken toe te passen
voor het beschrijven van steekproefgegevens. Je bent in staat
onderzoeksvragen te beantwoorden op
grond van een aantal inferentiële technieken (o.a. correlatie en
regressie, t-toets en variantieanalyse). Je bent in staat om op grond
van onderzoeksvragen en -opzet en controle van parametrische assumpties
de juiste inferentiële techniek te kiezen. Je bent in staat de
resultaten van statistische analyses conform de richtlijnen van de APA
te rapporteren.

Inhoud vak

Behandeling van de fundamenten van beschrijvende en inferentiële
(toetsende) statistiek op toegepast niveau: beschrijving van
geobserveerde
scoreverdelingen en de elementaire technieken van het schatten van
effectgroottes en betrouwbaarheidsintervallen en toetsing van
nul-hypothesen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege 2 x 2 uur p/w; Practicum 1 x 2 uur p/w.

Toetsvorm

Multiple choice tentamen en eindopdracht. Beide onderdelen tellen voor
50% mee voor het bepalen van het eindcijfer. Voor het tentamen en
eindopdracht moet minstens een 5.0 worden gehaald (het eindcijfer moet
gelijk zijn aan of hoger zijn dan 5.5).

Literatuur

Cumming,C. & Calin-Jageman, R. (2017). Introduction to the new
statistics. Estimation, Open Science, & beyond. New York/London:
Routledge.
ISBN: 978-1-138-82552-9 (paperback)
ISBN: 978-1-315-70860-7 (e-book).

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen,
premasterstudenten Toegepaste Taalwetenschap

Overige informatie

Premasterstudenten Toegepaste taalwetenschap mogen dit vak via
Afstandsonderwijs volgen. Zij dienen dit voor aanvang van de cursus aan
de docent door te geven.

Algemene informatie

Vakcode L_CABAALG204
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Mulder
Examinator dr. G. Mulder
Docenten dr. G. Mulder
N.E. van der Sande MSc
M.G. de Bondt MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: