Reading Images: A Semiotic Approach to Cultural Analysis

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Students become acquainted with various approaches to “reading” an
image.

Inhoud vak

What issues arise when we try to “read” an image? Per meeting, we
discuss a particular issue – for instance, affect and emotion,
censorship, cultural memory, formalism, pornography of representation,
racial imagery, word/image-binary – after which students apply their
insights to an image of their own choosing.

Onderwijsvorm

Seminar meetings, 3 x 4 hours per week.

Toetsvorm

Take-home exam.

Literatuur

To be announced.

Doelgroep

This module is part of the Master’s program English Literature in a
Visual Culture.

Overige informatie

The level of English in this module is high.

Algemene informatie

Vakcode L_ELMALTK006
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R.V.J. van den Oever
Examinator dr. R.V.J. van den Oever
Docenten dr. R.V.J. van den Oever

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: