Language Awareness

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

De student leert talige aspecten binnen de onderwijscontext te doorzien.
De student leert onderzoekstechnieken toe te passen die deze talige
aspecten blootleggen.
De student kan benoemen welke talige elementen bij uitstek toepasbaar
zijn in eigen onderwijs.
De student beheerst een basis om taalbewustzijn aan te wakkeren bij
zijn/haar leerlingen.
De student is bekend met taalbewustzijnsinitiatieven binnen de
(internationale) schoolcontext

Inhoud vak

Een taalbewust of 'language aware' persoon bezit expliciete kennis over
taal en gevoel voor taal in zijn/haar dagelijkse taalgebruik. Als
taaldocent is dit bewustzijn extra belangrijk en toepasselijk: taal is
het onderwerp van lessen (waarbij naast vaardigheden ook kennis over
taal centraal staat!), maar ook het communicatiemiddel voor een heleboel
interacties binnen een school, variërend van taalgebruik in het
klaslokaal (bijv. docententaalgebruik, of taalgebruik in een leergang)
tot taalgebruik bij mentorgesprekken met ouders of taalgebruik door het
management in schoolvisiestukken. In deze cursus staan we stil bij
studies waarin de talige elementen binnen de onderwijscontext het object
van onderzoek zijn of waarin kennis over taal in de les centraal staan
(leerling-taalbewustzijn). Je maakt kennis met taalwetenschappelijke
inzichten voor de onderwijscontext en de onderzoekstechnieken om deze
talige elementen bloot te leggen. Daarnaast doe je belangrijke kennis op
die in je eigen onderwijs van pas kunnen komen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Opdrachten gedurende de collegeweken (30%).
Eindwerkstuk (70%); hiervoor mag niet lager dan een 5,5 worden behaald.

Vereiste voorkennis

Derdejaars bachelorniveau + taalkundevakken, zoals Discourse analyse en
Analysing text and talk (of vergelijkbaar).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Studenten in het tweede jaar van de tweejarige Educatieve Master Engels
& Nederlands;
(evt. andere geïnteresseerde masterstudenten die voldoen aan de
verplichte voorkennis). De cursus is in eerste instantie bedoeld voor
taaldocenten.

Algemene informatie

Vakcode L_ETMAEDU002
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A. Kaal
Examinator dr. A.A. Kaal
Docenten dr. A.A. Kaal

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: