Vertalen Engels-Nederlands 1

2018-2019

Doel vak

In dit vak leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt om teksten van
uiteenlopende genres van het Engels naar het Nederlands te vertalen. Je
krijgt inzicht in de belangrijkste taalkundige en culturele verschillen
tussen het Engels en het Nederlands, raakt vertrouwd met gangbare
vertaalstrategieën, en je leert hoe je op betrouwbare wijze met
vertaalbronnen om kunt gaan.

Inhoud vak

Als voorbereiding op de werkcolleges vertaal je elke week een of twee
korte teksten uit verschillende genres van het Engels naar het
Nederlands. Tijdens de colleges worden deze vertaalde teksten
gedetailleerd besproken en gaan we nader in op de genre-specifieke
kenmerken van de tekstsoort die op dat moment centraal staat.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsvorm

Twee individuele vertaalopdrachten (samen 30% van het eindcijfer) en een
tentamen (70% van het eindcijfer) dat aan het einde van periode 1 in een
pc-zaal wordt afgenomen.

Vereiste voorkennis

Om Vertalen Engels-Nederlands 1 te kunnen volgen, dienen studenten te
beschikken over een uitstekende Engelse taalvaardigheid. Indien die
taalvaardigheid niet blijkt uit een relevante vooropleiding (zoals een
BA Engels) moeten studenten voorafgaand aan het vak een vertaaltoets
afleggen. Neem hiervoor contact op met de docent.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW, afstudeerrichting Schrijven en Vertalen.

Overige informatie

Aanwezig is verplicht tijdens alle werkcolleges. Om aan het tentamen te
kunnen deelnemen moeten alle wekelijkse opdrachten op tijd zijn
ingeleverd. Aangezien de doeltaal van het vertaalproces Nederlands is,
wordt dit vak in het Nederlands gegeven.

Algemene informatie

Vakcode L_ETMATEC001
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J. van den Haak
Examinator dr. M.J. van den Haak
Docenten dr. M.J. van den Haak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: