Vertalen Engels-Nederlands 2

2018-2019

Doel vak

In dit vak verdiep je de vertaalkennis en vaardigheden die je bij
Vertalen Engels-Nederlands 1 hebt opgedaan. Je leert langere teksten te
vertalen, en ervaart hoe het is om samen met medestudenten aan een
vertaling te werken. Daarnaast besteden we aandacht aan de revisie van
vertaalde teksten: je leert om zowel je eigen werk als dat van anderen
kritisch te herzien en om de keuzes die je daarbij maakt helder en
overtuigend te beargumenteren. Ook krijg je een voorbereiding op de
praktijk door middel van gastcolleges die worden verzorgd door
professionals uit allerlei vertaalwerkvelden.

Inhoud vak

De werkwijze van Vertalen Engels-Nederlands 2 is in principe gelijk aan
die van Vertalen Engels-Nederlands 1: elke week bespreken we teksten die
studenten thuis hebben gemaakt. Daarnaast maken we regelmatig gebruik
van een pc-zaal om ook tijdens het college actief te kunnen vertalen.
Ook nieuw ten opzichte van Vertalen Engels-Nederlands 1 is het reviseren
van vertaalde teksten, het maken van groepsopdrachten en het maken van
opdrachten voor fictieve werkgevers (wat komt daar allemaal bij
kijken?).

Onderwijsvorm

Vier uur werkcollege per week, waarvan een gedeelte wordt verzorgd door
gastdocenten.

Toetsvorm

Wekelijkse vertaal- of revisieopdrachten. Aan het einde van periode 2
maak je een tentamen (een revisie van een vertaalde tekst) dat in een VU
pc zaal wordt afgenomen. In periode 3 rond je een portfolio van
vertaalopdrachten af. Zowel het tentamen als het portfolio dragen voor
50% bij aan je eindcijfer. Voor
beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Vereiste voorkennis

Vertalen Engels-Nederlands 1 (L_ETMATEC001).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

MA studenten Schrijven en Vertalen, richting Vertalen.

Overige informatie

Aanwezig is verplicht tijdens alle werkcolleges, inclusief de colleges
die worden verzorgd door gastdocenten. Om aan het tentamen te kunnen
deelnemen moeten alle wekelijkse opdrachten (ook die van de
gastdocenten) op tijd zijn ingeleverd.
Aangezien de doeltaal van het vertaalproces Nederlands is, wordt dit vak
in het Nederlands gegeven.

Algemene informatie

Vakcode L_ETMATEC002
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J. van den Haak
Examinator dr. M.J. van den Haak
Docenten dr. M.J. van den Haak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: