Usability Testing van Corporate Websites

2018-2019

Doel vak

Stel, je wilt een reis boeken via de website van een bekende
reisorganisatie, maar in plaats van de romantische trip voor twee krijg
je alleen gezinsvakanties te zien. Of je wilt een broek bestellen, maar
de zoekfunctie van de webshop kan het niet aan dat je een broek zoekt
die én blauw én extra lang is. Herkenbaar? Vast. Iedereen heeft wel eens
te maken met websites die niet (goed) werken. Usability onderzoek, het
middel dat wordt ingezet om zulke slecht bruikbare websites te
verbeteren, is dan ook ongekend populair.

In het vak ‘Usability testing van corporate websites' maak je uitgebreid
kennis met deze praktijkgerichte vorm van onderzoek. Je doet kennis op
van bestaande wetenschappelijke theorieën over de verschillende
usability methoden, en krijgt, aan de hand van de meest gehanteerde
evaluatiemethode – de hardopdenkmethode – inzicht in alle praktische
factoren die van belang zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van
usability onderzoek. Hierbij kun je denken aan het kiezen van de juiste
afnamevorm voor de juiste evaluatiedoeleinden, het formuleren van
geschikte taken, het vinden van de juiste proefpersonen en het ontwerpen
van vragenlijsten. De theoretische en methodologische kennis die je
opdoet tijdens de colleges pas je toe tijdens het uitvoeren van een
eigen hardopdenkonderzoek.

Omdat usability testing vooral ook in de beroepspraktijk wordt
toegepast, brengen we als onderdeel van de cursus een bezoek aan
Netprofiler, een bedrijf dat gespecialiseerd is in usability onderzoek
voor zowel corporate als non-profitorganisaties. Op die manier kun je
goed ervaren hoe breed het werkterrein van een usability specialist is,
en krijg je zicht op de overeenkomsten én verschillen tussen de
wetenschap en de praktijk van usability onderzoek.

Na afloop van het vak ben je in staat om zelfstandig en kritisch een
hardopdenkonderzoek uit te voeren, en wetenschappelijk onderbouwd advies
uit te brengen over de gebruiksvriendelijkheid van corporate websites.

Inhoud vak

De cursus begint met een aantal werkcolleges waarin je kennis maakt met
bestaande theorieën over usability onderzoek en uitleg krijgt over de
methodologische aspecten van het opzetten van een hardopdenkonderzoek.
Vervolgens vorm je samen met je medestudenten groepen van drie, waarmee
je je eigen hardopdenkonderzoek naar een corporate website opzet en
vervolgens ook uitvoert. Je volgt tijdens deze fase van de cursus per
groep meerdere individuele tutorials, waarin je feedback krijgt die
specifiek is toegespitst op je eigen onderzoek. Aan het einde van de
cursus geeft elke groep een klassikale presentatie over het onderzoek en
de resultaten. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk eindverslag
over het onderzoek.

Onderwijsvorm

Drie uur werkcollege per week. In de loop van de cursus zijn er
tutorials (in groepsverband) van 30 minuten per groep.

Toetsvorm

Een groepspresentatie (25% van het eindcijfer) aan het einde van periode
2 en een eindverslag (75% van het eindcijfer) dat per groep moet worden
ingeleverd aan het einde van periode 3. Voor beide onderdelen moet
minimaal een 5,5 worden behaald. Een eventuele herkansing gebeurt op
basis van het
herschrijven van het verslag.

Literatuur

Artikelen die bekend worden gemaakt via Canvas.

Doelgroep

MA studenten CIW; internationale studenten die de Nederlandse taal
machtig zijn in woord en geschrift.

Overige informatie

Als onderdeel van het vak wordt (onder voorbehoud) een bezoek gebracht
aan een usability bedrijf in Amsterdam Zuid; deelname hieraan
is ook verplicht. Studenten moeten minstens 80% van de colleges gevolgd
hebben om het vak af te kunnen ronden. Als aan de aanwezigheidsplicht
niet wordt voldaan, geldt een vervangende opdracht.

Algemene informatie

Vakcode L_ETMATEC007
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J. van den Haak
Examinator dr. M.J. van den Haak
Docenten dr. M.J. van den Haak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: