Taalvaardigheid Portugees 1

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht in klankstructuur, woordopbouw en syntactische
structuren van het Portugees. Opbouwen van basisvaardigheid conversatie
in het geschreven Portugees en het gesproken Braziliaanse Portugees.
Einddoel van deze cursus is niveau A1/A2 van het Europees
Referentiekader. Aan het eind van de cursus kun je communiceren in het
Portugees over eenvoudige en alledaagse zaken die een eenvoudige en
directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en
activiteiten betreffen. Je kunt bijvoorbeeld korte sociale gesprekken
voeren waarin je jezelf, je familie en andere mensen,
leefomstandigheden, opleiding of baan kunt beschrijven. Je bent in staat
om je te redden bij het doen van boodschappen en het vragen om
informatie of om een route ergens naartoe. Je kunt eenvoudige teksten
zoals aankondigingen en korte mails lezen. Ook kun je korte berichtjes
schrijven, zoals een mail aan een vriend of vriendin.

Inhoud vak

Je krijgt les in en over het Portugees. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan verschillende didactische vormen die gebruikt kunnen worden
bij het leren van een vreemde taal. De instructietaal is Engels.

Onderwijsvorm

Taalvaardigheidscolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Mondeling en schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van
die twee. Beide onderdelen afzonderlijk moeten met minimaal een 5.5
beoordeeld zijn.

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Wordt bekendgemaakt bij aanvang van de cursus.

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
die daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over
het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

Algemene informatie

Vakcode L_FAMIALG003
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten F.M.Z. Ziober

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: