Cultuur en literatuur van het Syrisch christendom, Ba

2018-2019

Doel vak

De student heeft kennis van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het
Syrisch christendom en heeft inzicht in de complexe relaties waarin deze
tak van het Oosters christendom zich bewogen heeft en nog steeds beweegt
in relatie tot andere christelijke stromingen en in interactie met de
islam.

Inhoud vak

Er wordt een historisch-thematische lijn uitgezet waarvan ieder college
een onderdeel besproken wordt. Daarbij komen o.a. de volgende
onderwerpen aan bod: Syrische bijbelvertalingen, -commentaren en
-manuscripten; de strijd rondom de christologie en de relatie met
Byzantium; Syrische reacties op de opkomst van de islam; filosofie en
wetenschap; Syrische christenen in de 21e eeuw.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. Ieder college begint met een inleiding tot het
thema, gevolgd door de lectuur (in vertaling!) van relevante
fundamentele teksten uit de Syrische literatuur.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Sebastian Brock, An Introduction to Syriac Studies (Gorgias Handbooks 4;
Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006). Idem, The Bible in the Syriac
Tradition (Gorgias Handbooks 7; Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006;
eerdere open access versie [archive.org] ook toegestaan); Rubens Duval,
La littérature syriaque (Parijs, 3e druk 1907; open access bij
archive.org; Engelse vertaling die in 2013 verschenen is bij Gorgias
Press ook toegestaan).

Doelgroep

Geïnteresseerden in de Syrische cultuur, de geschiedenis van het
Midden-Oosten in de Late Oudheid, het Oosters christendom, liturgie,
geschiedschrijving en wetenschapsgeschiedenis van de Late Oudheid en de
Middeleeuwen, oude vertalingen van de Bijbel.

Overige informatie

Dit vak biedt een goede voorbereiding voor het college Syriac 1
(L_GOBAALG005) dat in periode 4 gegeven wordt.
Dit vak wordt om het jaar aangeboden in periode 3. Niet in het
cursusjaar 2018-2019.

Algemene informatie

Vakcode L_GOBAALG007
Studiepunten 3 EC
Periode
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W.T. van Peursen
Examinator prof. dr. W.T. van Peursen
Docenten prof. dr. R.B. ter Haar Romeny
prof. dr. W.T. van Peursen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: