Scriptievoorbereidend literatuurtentamen of leesverslag

2018-2019

Doel vak

Verdieping van de kennis van het scriptieonderwerp.

Inhoud vak

Bestudering en verwerking van voor het scriptieonderzoek noodzakelijke
literatuur,

Onderwijsvorm

Zelfstudie, individuele begeleiding.

Toetsvorm

Literatuurtentamen of leesverslag, waarvoor een cijfer op de schaal 1-10
wordt gegeven en waarvoor tenminste een 6,0 moet worden gehaald.

Vereiste voorkennis

Tweedejaars onderdelen van de opleiding.

Literatuur

Nader overeen te komen.

Doelgroep

Derdejaars studenten Oudheidkunde met de majorencombinaties Ohk I + Ohk
II en Oude Gesch. en Med. Arch.; derdejaars studenten Archeologie met de
majorencombinatie Med. Arch. + Oude Gesch.

Overige informatie

Studenten moeten bij het maken van afspraken over de begeleiding van de
bachelorscriptie ook de wijze waarop aan de eisen voor dit onderdeel
dient te worden voldaan, aan de orde stellen.

Algemene informatie

Vakcode L_GOBAOHK301
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J. Flinterman
Examinator dr. J.J. Flinterman
Docenten dr. J.J. Flinterman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: