Taalvaardigheid Spaans 3

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: je verwerft kennis van de Spaanse taal op
gevorderdenniveau. Je weet hoe je de benodigde grammatica, woordenschat
en socioculturele kennis op gevorderd niveau toe moet passen om een
communicatief doel te bereiken. Je bereikt actieve taalvaardigheid op
niveau B1.1. en passieve taalvaardigheid op niveau B1.2 van het CEFR.
Toepassing van kennis en inzicht: je bent in staat de belangrijkste
punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde
zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije
tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden
tijdens het reizen in gebieden waar Spaans wordt gesproken. Je kunt een
eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die van persoonlijk
belang zijn en bent in staat een beschrijving te geven van ervaringen en
gebeurtenissen, wensen, verwachtingen en ambities en kort redenen en
verklaringen te geven voor je meningen en plannen. Je bent klaar voor
een succesvol verblijf in een Spaanstalig land.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode Gente hoy 2 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen. De
eerste zes "Unidades" van Gente hoy 2 worden behandeld. In het algemeen
worden er drie colleges gebruikt om één "Unidad" te behandelen. We
werken met een taakgerichte methode, dat betekent dat aan het eind
van een ̈Unidad ̈ een taak wordt verricht: bijv. een reclame campagne
presenteren of een hoofdstuk van een roman schrijven. Er wordt verwacht
dat de studenten actief meedoen aan de activiteiten tijdens de colleges
en óók erbuiten.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (6 uren per week) met verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt, mondelinge activiteiten die voor 20% tellen en
schriftelijke activiteiten die voor 10% tellen. Als na de herkansing de
cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet het vak in
zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als alle delen
behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Vereiste voorkennis

Je moet Taalvaardigheid Spaans 2 (L_HABACIW201) gevolgd hebben.

Literatuur

Martín Peris, E. en Sans Baulenas, Neus. 2014. Gente hoy 2. Difusión
(Intertaal): Barcelona.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
profiel Talen en Organisaties.

Overige informatie

Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules Spaans en
Internationale Communicatie.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW202
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Examinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Docenten M.C. Ripa de la Concepcion MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: