Communicatie en effectonderzoek

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: in aansluiting op datgene wat je geleerd hebt tijdens
het vak
Communicatie en cognitie, vergroot je je inzicht in de effecten van
formuleerkeuzes op de kwaliteit van teksten, gegeven genre en teksttype.
Je leert ook welke analytische instrumenten van belang zijn bij
empirisch tekstonderzoek. Toepassen van kennis en inzicht: je leert
teksten te optimaliseren, op basis van analyse en op basis van je
inzicht in genre, teksttypen en formuleerkeuzes. Je past je kennis van
een aantal analytische instrumenten voor empirisch tekstonderzoek toe in
een eigen onderzoek naar de waardering van teksten door de doelgroep.

Inhoud vak

In dit vak maak je kennis met de principes van 'evidence based
(re)writing', en oriënteer je je onder meer op het beroep van
tekstschrijver en tekstadviseur. Op basis van de kennis die je hebt
opgedaan in het vak Communicatie en cognitie, en aanvullende literatuur,
ga je
(individueel of in kleine groepen) aan de slag met theorie en praktijk
van tekstinterventie. Je oefent in het stellen van diagnoses bij teksten
die niet goed functioneren, en oefent met het maken van een
'herstelplan' voor zo'n tekst. Vervolgens herschrijf je vervolgens zelf
een problematische tekst tot een tekst die volgens alle theoretische
inzichten en kennis effectief zou moeten zijn. Of dat inderdaad zo is,
ga je vervolgens testen bij de doelgroep. Daarvoor is het nodig dat je
je de principes van empirisch tekstonderzoek eigen maakt en leert hoe je
die kunt toepassen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1x2 uur per week); werkcollege (1x2 uur per week),
practicum (1 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Opdrachten (50%) en een eindrapport (50%). Beide moeten met een
voldoende worden afgerond.

Vereiste voorkennis

Je moet de vakken Methoden en Communicatie en cognitie gevolgd hebben.

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal op Canvas worden gepubliceerd.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
behalve diegenen die het profiel Toegepaste Taalwetenschap hebben
gekozen.

Overige informatie

Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules van de
afstudeerrichting Communicatie in organisaties.
Bij werkcolleges en practica is aanwezigheid verplicht (80% van de
colleges). Indien de student hier niet aan voldoet, moet een extra
opdracht worden gemaakt.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW211
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Mulder
Examinator dr. G. Mulder
Docenten
dr. G. Mulder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: