Bachelorstage Communicatie- en Informatiewetenschappen

2018-2019

Doel vak

Het opdoen van ervaring met betrekking tot beroepshouding en
beroepsvaardigheden. Het
in praktijk brengen van academische kwaliteiten. De vertaling van
theorie
naar praktijk. Het opdoen van sociale vaardigheden (werkverhoudingen,
omgangsvormen, arbeidsuren, werktempo, het arbeidsproces).

Inhoud vak

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een organisatie
(bijvoorbeeld communicatiebureau, reclamebureau, overheidsinstelling,
culturele instelling, etc.) waar je mede-verantwoordelijk bent voor de
communicatie op verschillende platformen (televisie, radio, websites,
sociale media, folders, etc.) Je verricht activiteiten die relevant zijn
voor je studie en voor het stagebedrijf.

Onderwijsvorm

Afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen student,
VU-docent en begeleider van de stageverlenende instantie. Dit wordt
vastgelegd in een stagecontract.

Toetsvorm

Je sluit je stage af door een eindgesprek te houden met de stagementor
en de stagebegeleider. In dit eindgesprek wordt je stageverslag
besproken en wordt gereflecteerd op het leerproces dat je hebt
doorgemaakt tijdens de stage. Het stageverslag moet voldoen aan de
voorwaarden die in het facultaire document 'Stagevoorwaarden FGW' staan.
Het stageverslag bevat ook een verslag over je eigen onderzoek. Het
stageverslag wordt beoordeeld met 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'.

Literatuur

Afhankelijk van de stageplek.

Doelgroep

Derdejaars studenten CIW

Overige informatie

Neem contact op met de
stagecoördinator (Charlotte van Hooijdonk; c.m.j.van.hooijdonk@vu.nl)
als je een stage hebt gevonden.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIWSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: