Tutorial tekstschrijven

2018-2019

Doel vak

Je kent de invloed van genre op de (kwaliteits)eisen die aan teksten
gesteld worden, en je weet voor een uiteenlopende reeks aan genres welke
tekstkenmerken op dit punt cruciaal zijn. Je hebt inzicht in de
complexiteit van factoren die een rol spelen bij het afwegen van
formuleerkeuzes. Je hebt vaardigheid in het formuleren en redigeren van
teksten en tekstfragmenten van uiteenlopende genres. Je kunt je
formuleer- en redigeerkeuzes verantwoorden en je bent in staat om de
voordelen en nadelen van de formuleerkeuzes van medestudenten te
bespreken.

Inhoud vak

In dit tutorial zullen we korte en langere teksten van allerlei genres
schrijven en redigeren, op basis van realistische opdrachten verkregen
uit de praktijk (via gastdocenten). De bijeenkomsten zullen gewijd zijn
aan gedetailleerde besprekingen van formuleerkeuzes, waarbij ook het
commentaar van gastdocenten (tekstschrijvers) betrokken gaat worden.
Tussen de bijeenkomsten in werken studenten aan een serie korte
opdrachten (voor een deel m.b.t. zelfgekozen genres) en reageren ze op
tussentijdse feedback van de docent.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten van 2 uur in week 1, 2, 5, 6, 7; tussentijdse individuele
besprekingen met de docent.

Toetsvorm

Dossier van grote schrijf- en revisieopdrachten (45% van eindcijfer),
korte schrijfopdrachten (25% van eindcijfer) en evaluatie- en
reflectieopdrachten (30% van eindcijfer). Onvoldoende onderdelen van het
dossier kunnen gecompenseerd worden door de voldoende onderdelen.

Vereiste voorkennis

Je moet de vakken Genre Design, Narrativiteit en Formuleren Plus gevolgd
hebben.

Literatuur

Wordt nog nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Schrijven en vertalen

Overige informatie

Deze cursus is bedoeld als gedeeltelijk alternatief voor de stage
tekstschrijven (12 ects). Als gevolg van het tutorialkarakter van dit
vak kunnen niet meer dan zes studenten deelnemen.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Onrust
Examinator dr. M.G. Onrust
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: