Reclameprocessen

2018-2019

Doel vak

De student heeft een grondige en actuele kennis van de factoren die de
effectiviteit bepalen van verschillende eigenschappen van persuasieve
teksten.

Inhoud vak

Week 1: Inleiding;
Week 2: Theorieën van overtuiging 1: functionele en
overtuigingsgebaseerde benaderingen van attitude;
Week 3: Theorieën van overtuiging 2: Cognitive Dissonance Theory en
theorieën van gedragsintentie;
Week 4: Theorieën van overtuiging 3: Elaboration Likelihood Model;
Week 5: Onderzoek naar persuasieve effecten 1: bronfactoren;
Week 6: Onderzoek naar persuasieve effecten 2: tekstfactoren;
Week 7: Onderzoek naar persuasieve effecten 3: lezer- en
contextfactoren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk werkstuk.

Vereiste voorkennis

Inleiding Communicatiewetenschap (L_NCBACIW111) of vergelijkbaar vak.
Toetsende Statistiek (L_CABAALG204)

Literatuur

D.J. O'Keefe, Persuasion: Theory and Research. (2016), Third edition.
Thousand Oaks etc.: Sage. Overige literatuur wordt via Canvas bekend
gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Taal, Communicatie en Organisatie; CIW: Schrijven
en Vertalen

Overige informatie

De cursus wordt gegeven in het Nederlands. Inschrijven verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIW015
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. L. Lagerwerf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: