Masterstage Communicatie- en Informatiewetenschappen

2018-2019

Doel vak

Je voert werkzaamheden uit op het niveau van een WO-student of
-afgestudeerde, met een grote mate van zelfstandigheid. Het opdoen
van ervaring met betrekking tot werkhouding en beroepsvaardigheden en
het in praktijk brengen van academische kennis en
vaardigheden. Het opdoen van sociale vaardigheden (werkverhoudingen,
omgangsvormen, arbeidsuren, werktempo, het arbeidsproces).
Het opzetten en uitvoeren van zelfstandig onderzoek in de context van
een, voor de opleiding relevante, organisatie en op basis van de
behoefte
(en/ of de vraagstelling) van die organisatie.

Mogelijk: voorbereiding op het onderzoek voor de scriptie. Resultaten
van het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de stage kunnen worden
gebruikt voor de scriptie, maar alleen complementair aan het onderzoek
dat wordt uitgevoerd voor de masterscriptie.

Inhoud vak

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een organisatie
(bijvoorbeeld communicatiebureau, reclamebureau, overheidsinstelling,
culturele instelling, etc.) waar je verantwoordelijk bent voor de
communicatie op verschillende platformen (televisie, radio, websites,
sociale media, folders, etc.). Je verricht activiteiten die relevant
zijn voor je studie en voor het stagebedrijf. Daarnaast werk je
zelfstandig aan een onderzoek dat verband houdt met je masterscriptie.
Op basis van dit onderzoek kun je het stagebedrijf een gefundeerd advies
geven over verbetering van hun communicatieproces of -uitingen.

Onderwijsvorm

Participatie op de stageplek. Begeleiding door stagementor (van de
instelling) en stagebegeleider (van de opleiding).

Toetsvorm

De stage wordt beoordeeld door de stagebeleider met de aanduiding
'goed',
'voldoende' of 'onvoldoende'. De beoordeling wordt gebaseerd op de
volgende documenten:
• Stageverslag
• Eindproduct(en)
• Beoordelingsformulier ingevuld door stagementor
• Beoordelingsformulier ingevuld door stagebegeleider

Vereiste voorkennis

Toelating tot de master CIW: Taal en communicatie in organisaties.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Taal en communicatie in organisaties.

Overige informatie

In het eerste semester (periode 2) wordt een bijeenkomst gepland waar
informatie
wordt gegeven over de stage in de Master. Neem contact op met de
stagecoördinator (Charlotte van Hooijdonk; c.m.j.van.hooijdonk@vu.nl)
als je een stage hebt gevonden.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIWSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: