Impact van journalistieke producten

2018-2019

Doel vak

Dit vak heeft tot doel om analytische kennis die betrekking heeft op het
typeren van producten in termen van journalistieke genres te verbinden
met methodologische kennis uit het domein van effectonderzoek.Tevens
worden onderzoeksvaardigheden in een klein zelfstandig onderzoek
toegepast.

Inhoud vak

In het vak Journalistieke genres: veranderingen in vorm en functie,
hebben studenten gewerkt met theorieën over en analyses van
journalistieke genres, waarbij stilzwijgend werd aangenomen dat bepaalde
genrekenmerken een bepaald effect uitoefenden op een nieuwspubliek.
Hoezeer sommige aannames ook voor de hand liggen, je kunt een effect
alleen vaststellen als je het bij de nieuwsgebruikers nagaat. In dit vak
gaat iedere student met een (eigen) journalistiek product aan de slag.
Het product is volgens een theoretisch of analytisch inzicht aangepast
of geselecteerd en in een onderzoek wordt aangetoond of het bedoelde
effect wordt bereikt. Dit gebeurt aan de hand van experimenteel of
exploratief publieksonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden
vervolgens gepresenteerd in eindpresentaties.

Onderwijsvorm

In het begin van de cursus zijn er hoorcolleges en daarna zijn er
werkcolleges (2 uur per week) en is er individuele begeleiding bij een
kleinschalig onderzoek. Dit leidt tot een gezamenlijke bijeenkomst met
eindpresentaties van de onderzoeken.

Toetsvorm

Tussenopdrachten en individuele eindopdracht (eindverslag). Zowel de
tussenopdrachten als de eindopdrachten moeten voldoende zijn en er kan
geen sprake zijn van compensatie.

Vereiste voorkennis

Het vak Journalistieke genres: veranderingen in vorm en functie.

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal in Canvas worden gepubliceerd en
bestaat uit artikelen die beschikbaar zijn via UBVU.

Doelgroep

Master CIW: Journalistiek.

Overige informatie

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten CIW: Journalistiek.
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Voor het missen van
werkcolleges gelden vervangende opdrachten. Bij het missen van meer dan
2 werkcolleges kunnen de studenten het vak niet afronden.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU007
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten A. Boeynaems MA
dr. L. Lagerwerf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: