Masterstage Communicatie- en Informatiewetenschappen, Tekstschrijven

2018-2019

Doel vak

In dit vak kun je ervaring opdoen met de praktijk van het
tekstschrijven, en krijg je de kans om datgene wat je in je studie hebt
geleerd, toe te passen.

Inhoud vak

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een communicatie- of
tekstadviesbureau. Je doet ervaring op met de praktijk van het
tekstschrijven, en voert zelfstandig een klein onderzoekje uit naar de
schrijf- of tekstpraktijken op je stageplek.
Eventueel kun je je werkzaamheden afstemmen op de scriptie die je na je
stage gaat schrijven.

Onderwijsvorm

Begeleiding vanuit stageverlenende instelling door stagementor en
begeleiding vanuit de opleiding door stagebegeleider (een docent van de
opleiding). Beide op basis van afspraken in het stagecontract.

Toetsvorm

Je sluit je stage af door een eindgesprek te houden met de stagementor
en de stagebegeleider. In dit eindgesprek wordt je stageverslag
besproken en wordt gereflecteerd op het leerproces dat je hebt
doorgemaakt tijdens de stage. Het stageverslag moet voldoen aan de
voorwaarden die in het facultaire document 'Stagevoorwaarden FGW' staan.
Het stageverslag bevat ook een verslag over je eigen onderzoek. Het
stageverslag wordt beoordeeld met 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'.

Literatuur

Afhankelijk van de stageplek en het onderwerp van het onderzoek.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Schrijven en vertalen (specialisatie Schrijven)

Algemene informatie

Vakcode L_NCMASCHSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Onrust
Examinator dr. M.G. Onrust
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: