Taalvaardigheid Duits 1

2018-2019

Doel vak

Kennis van en inzicht in structuren van het Duits. Uitbreiding van het
vocabulaire. Doel van de cursus is niveau B2 van het Europees
Referentiekader, wat betekent dat je in eenvoudig, maar grammaticaal
correct Duits kunt communiceren over zaken die je vertrouwd zijn en je
interesse hebben, zoals je studie, je toekomstplannen, je hobby's. In
deze cursus staat het opfrissen van je op het VWO verworven kennis van
grammatica en het vocabulaire centraal. In principe ligt de nadruk op
spreek- en luistervaardigheid.

Inhoud vak

Je krijgt onderwijs in en over het Duits. Daarnaast zullen we zo
veel mogelijk aansluiten bij de actualiteit in Duitsland en de
Duits(talig)e cultuur. Afhankelijk van de groepsgrootte kan met de
wensen van deelnemers rekening worden
gehouden.

Onderwijsvorm

Taalvaardigheidscolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Duits afgesloten op VWO-6 niveau. Dit is geen beginnerscursus.

Literatuur

Mittelpunkt neu B2 Arbeitsbuch mit Audio-CD. Klett Stuttgart. ISBN
978-3-12-676653-1. Ong. €19.

Mittelpunkt neu B2 Lehrbuch. Klett Stuttgart. ISBN 978-3-12-676652-4.
Ong. €25.

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren, minorstudenten

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
die daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over
het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMIALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.L.M.J. Vliegen
Examinator dr. M.L.M.J. Vliegen
Docenten dr. M.L.M.J. Vliegen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: