Introduction to Translation Studies

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The student has knowledge of fundamental notions and methods of
translation studies. The student is able to apply notions and methods of
translation studies to concrete translation projects and problems. The
student has the ability of critical reflection on translation processes.
The student is able to report in a clear fashion about translation
problems. The student is able to interact in a critical manner with
scholarly sources on translation studies and methods of translation.

Inhoud vak

Basic notions of translation theory and translation studies are
introduced and applied: equivalence, skopos, translation typologies,
text type and translation, style and translation, linguistics and
translation, translation and culture.

Onderwijsvorm

Lectures (1 session of 2 hours per week) and reading assignments.

Toetsvorm

Written exam

Literatuur

C. Nord, Translating as a purposeful activity, Manchester: St. Jerome

Other literature to be distributed via Canvas.

Doelgroep

Master students CIW (specialization Writing and Translation); master
students Theology;
research master Theology (Bible Translation)

Algemene informatie

Vakcode L_TAMATWS012
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.J. de Vries
Examinator prof. dr. L.J. de Vries
Docenten prof. dr. L.J. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: