Kind, taal en gehoor 2 HR

2018-2019

Doel vak

Deze cursus is een vervolg op KTG 1 en gaat dieper in op recente thema's
die relevant zijn voor de klinische audiologische praktijk. Algemeen is
het leerdoel van deze cursus dat de student specialistische kennis
verwerft op het gebied van audiologie en spraak-/taalpathologie.

Inhoud vak

Voor dit college worden verschillende gastsprekers uitgenodigd die
relevant onderzoek verrichten op het gebied van audiologie,
spraakverstaan of taal en andere cognitieve functies. Onderwerpen die
aan bod komen zijn o.a. recente ontwikkelingen op het gebied van
diagnostiek en therapie, comorbiditeit, effecten van hoorstoornissen op
cognitieve ontwikkeling, de relatie tussen hoorstoornissen en
taalstoornissen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: verschillende korte lezingen verdeeld over 3 middagen en
een afsluitende bijeenkomst.

Toetsvorm

Voorbereiding en uitwerking van de lezingen (50%) en een essay (50%).
Voor één van beide onderdelen mag minimaal een
5,0 zijn behaald. Het gemiddelde van beide onderdelen moet minimaal een
5,5 zijn.

Literatuur

De definitieve lijst wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Minorstudenten Taal en Gehoor van buiten de VU.

Overige informatie

Aanwezigheid bij de lezingen is verplicht. De gastcolleges worden in het
Nederlands gegeven behalve als de gastspreker het Nederlands niet goed
beheerst; dan vindt de lezing in het Engels plaats.

Algemene informatie

Vakcode L_WABAALG008
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: