Verdieping taal en gehoor

2018-2019

Doel vak

In dit vak verdiept de student zich in een of meerdere thema's die
behandeld worden in de cursus Kind, Taal en Gehoor 1. Specifieke
leerdoelen zijn het verwerven van meer inzicht in diagnostiek en
behandeling van slechthorendheid en de relatie tot taal en
taalverwerving. Afhankelijk van het onderwerp, verkrijgt de student
hands-on ervaring met klinische casussen, diagnostiek en behandeling.
Aan het einde van de cursus heeft de student de kennis opgedaan in de
cursus KTG 2 weten toe te passen bij de bestudering en verdieping in het
thema dat centraal stond.

Inhoud vak

Student past opgedane kennis toe om meer inzicht te verwerven in een
thema op het gebied van diagnostiek en behandeling van slechthorendheid
in relatie tot taal en taalverwerving. Dit kan in de vorm van een
literatuurstudie en/of inventarisatie van state-of-the-art, aan de hand
van werkzaamheden (meeloopstage) op het audiologisch centrum of door
middel van analyse van bestaande data of case-beschrijvingen. Nadruk
ligt hierbij op toepassing van kennis opgedaan in de cursus KTG 1 en
kennismaking met diagnostiek en behandeling in een audiologisch centrum,
in een logopediepraktijk, en/of het omgaan met kinderen met een
hoorstoornis in het onderwijs. Van de werkzaamheden wordt schriftelijk
verslag gedaan in de vorm van een stageverslag of onderzoeksverslag.

Onderwijsvorm

Project/Stage

Toetsvorm

Verslag

Literatuur

Wordt in overleg met de docent bepaald.

Doelgroep

Deze cursus is alleen toegankelijk (en verplicht) voor
logopediestudenten van een andere opleiding dan de Logopedie Opleiding
Hogeschool Rotterdam die de minor Taal en Gehoor volgen.

Overige informatie

Het vak wordt in het Nederlands gegeven.

Algemene informatie

Vakcode L_WABAALG009
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten dr. S.T. Goverts
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: