Taalvaardigheid Marokkaans-arabisch 2

2018-2019

Doel vak

Voortbouwen op kennis en inzicht en vaardigheid die is opgebouwd bij het
vak Taalvaardigheid Marokkaans Arabisch 1. Je kunt omgaan met de meeste
situaties die kunnen optreden tijdens een reis in Marokko. Je kunt
onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd
zijn, of jouw persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking
hebben op het dagelijkse leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk,
reizen en actuele gebeurtenissen). Als het goed is, kun je na deze
cursus uitdrukkingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat
je ervaringen en gebeurtenissen, ideeën en plannen kunt beschrijven. Je
kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor je meningen en
plannen. Je kunt een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film
weergeven en je reacties beschrijven. In een luistersituatie kun je een
duidelijk verhaal over vertrouwde zaken die je regelmatig tegenkomt op
de universiteit of in je vrije tijd, begrijpen. Je kunt de hoofdpunten
van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen
van persoonlijk of professioneel belang begrijpen wanneer er
betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken. In lezen en
schrijven worden geen
vaardigheden opgebouwd omdat het Marokkaans Arabisch geen officiële
codificatie
(schriftelijke weergave) kent.

Inhoud vak

Je krijgt les in en over het Marokkaans Arabisch. Daarbij wordt
expliciet aandacht besteed aan verschillende didactische vormen die
gebruikt kunnen worden bij het leren van een vreemde taal.

Onderwijsvorm

Taalvaardigheidscolleges, 2 x 2 uur per week.

Toetsvorm

Mondeling en schriftelijk tentamen. Het mondeling telt 2x zo zwaar mee
als het schriftelijk. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Taalvaardigheid Marokkaans Arabisch 1

Literatuur

Hoogland, J. (2011). Marokkaans Arabisch. Een cursus voor zelfstudie en
klassikaal gebruik. Amsterdam: Bulaaq.

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
en die daarnaast graag meer wil weten over de leerbaarheid van talen en
de vergelijkbaarheid van
typologisch verwante of juist verschillende talen.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMIALG002
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. P.H.F. Bos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: