Introduction to Psychology and its Methods

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie en haar methoden
van onderzoek

Inhoud vak

Het vak bestaat uit twee delen. In het eerste deel krijgt de student een
overzicht van de psychologie met een nadruk op de biologische cognitieve
kanten van het vak. Wat is de genetische en biologische basis van
gedrag? Hoe zien we, leren we, onthouden we en denken we? Het begrip
intelligentie zal ook aan bod komen.
In het tweede deel worden onderzoeksmethoden besproken met de bedoeling
de student in staat te stellen onderzoek in methodologisch opzicht te
evalueren. Aan de orde komen: wetenschapstheorie, logische redeneringen,
beschrijvend, correlationeel en experimenteel onderzoek, empirische
cyclus, meetschalen, betrouwbaarheid, validiteit, steekproef en
populatie, onafhankelijke, afhankelijke en controle variabelen,
contaminerende variabelen, random error, binnen-proefpersonen en tussen-
proefpersonen designs, factoriële, kleine-N en quasi-experimentele
designs.

Onderwijsvorm

- 8 x 2 uur hoorcollege over psychologie
- 6 x 2 uur hoorcollege over methodologie

Toetsvorm

- multiple choice tentamen

Literatuur

-Gazzaniga, M.S. (2018). Psychological Science (6th edition). Norton.
-Morling, B. (2018). Research Methods in Psychology: Evaluating a World
of Information (3rd edition). Norton

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module worden nieuwe eerstejaars studenten ingetekend door de faculteit. Indien je het vak al eerder hebt gevolgd of het vak als "tweedejaars" wilt volgen, dien je je alleen in te tekenen voor de module en het tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BIPM_LI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. W. Donk
Examinator dr. W. Donk
Docenten dr. W. Donk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege