Beleid en besluitvorming

2018-2019

Doel vak

Doel van de cursus is om studenten vertrouwd te maken met klassieke en
recente normatieve en empirische theorievorming over beleidsvoering en
besluitvorming in bureaucratieën.

Inhoud vak

Het eerste deel van het vak Beleid en besluitvorming is bedoeld als een
kennismaking met de rationele visie op beleidsontwikkeling. Uitgelegd
wordt hoe die in elkaar zit, en wat er gebeurt als je er in de praktijk
mee werkt. Het tweede thema gaat over de omgeving van beleid. Aan de
orde komen theorieën over beleidsontwikkeling en de actoren en factoren
rond beleid. In het derde deel van de collegereeks wordt onderzocht
waarom beleid in de praktijk vaak zo anders uitpakt dan bedoeld.

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

E-reader

Doelgroep

2e jaars Bachelor B&O

Algemene informatie

Vakcode S_BLB
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.P. Wagenaar
Examinator dr. F.P. Wagenaar
Docenten prof. dr. L.W.J.C. Huberts
dr. F.P. Wagenaar
dr. D.B.D. Bannink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: