Besturen van de samenleving

2018-2019

Doel vak

We zullen beargumenteren dat de manier waarop onze samenleving bestuurd
wordt niet tijdloos is, maar juist iets zegt over de tijd waarin wij
leven, en dat sommige manieren van besturen misschien nieuw lijken, maar
in feite al eeuwen oud zijn. Daarmee hopen we de vernieuwingen in het
besturen van de samenleving begrijpelijk te maken. Wat voor ontwikkeling
maakt ons bestuur nu precies door, en hoe verhoudt die zich tot de
ontstaansgeschiedenis van het bestuur in Nederland? Met het antwoord op
die vraag hopen we uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de
bestuurbaarheid en maakbaarheid van de Nederlandse samenleving.

Inhoud vak

Governance, netwerksturing, marktwerking, laatmoderniteit: woorden die
te maken hebben met de nieuwe manieren waarop de Nederlandse samenleving
bestuurd wordt. Maar zijn die manieren wel zo nieuw als ze lijken? En
wat is er dan vernieuwd? Als we de veranderingen in de manier van
besturen willen duiden, dan moeten we eerst begrijpen hoe het bestuur
van onze samenleving zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Wat
voor zin heeft het bijvoorbeeld om te praten over ‘laatmoderniteit’ als
we niet weten wat ‘moderniteit’ inhoudt? In Besturen van de Samenleving
proberen we te ontdekken welke ontwikkelingen er achter de hypes en
labels schuilgaan. Is ‘governance’ alleen maar een nieuw woord, of
betekent het echt iets anders dan ‘government’? En wanneer is
netwerksturing eigenlijk uitgevonden?

Onderwijsvorm

Hoorcollege, weblectures en werkcolleges.
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Toetsvorm

Studenten voeren zelfstandig een (literatuur)onderzoek uit dat
resulteert in mondelinge presentatie in de vorm van een (co)referaat en
een paper.

Literatuur

- Wagenaar, P., T. Kerkhoff & M. Rutgers (red.) (2011). Duizend jaar
openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar
waarborgstaat. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046902127. Prijs: €32,50.
- Artikelen (canvas)
- Weblectures (canvas)

Doelgroep

Studenten bachelor B&O afstudeerrichting Bestuurswetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_BS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.P. Wagenaar
Examinator dr. F.P. Wagenaar
Docenten dr. D.B.D. Bannink
dr. F.P. Wagenaar

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: