Communicatieklassiekers

2018-2019

Doel vak

Tijdens deze cursus verwerf je uitgebreide kennis van de belangrijkste
klassieke theorieën en modellen die aan de basis staan van de
Communicatiewetenschap. Deze cursus draagt vooral bij aan:
- kennis van en inzicht in de grondbeginselen en belangrijkste theorieën
van communicatiewetenschap;
- kennis van en inzicht in de stand van de wetenschappelijke discussie
met betrekking tot de belangrijkste theorieën en modellen van
communicatiewetenschap.

Inhoud vak

Tijdens de cursus worden kernideeën en toepassingen van de belangrijkste
klassieke theorieën en modellen van de Communicatiewetenschap behandeld,
namelijk news values en gatekeeping, agendasetting, media realism,
two-step flow of communication, cultivation, spiral of silence,
knowledge gap, balance theory, en uses –and gratifications. Deze
klassiekers worden besproken aan de hand van de originele teksten en de
vervolgstudies die de modellen en theorieën hebben geholpen verder te
ontwikkelen.

Onderwijsvorm

Colleges
De student dient voorafgaand aan elke college twee of drie artikelen met
betrekking tot de theorie of model te bestuderen.

Toetsvorm

Schriftelijk meerkeuze-tentamen. Het examen zal in het Nederlands worden
afgenomen.

Literatuur

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.
Deze wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt via de Canvas
omgeving van het vak. Naast de literatuur omvat de te bestuderen stof
voor het tentamen ook de lezingen.

Doelgroep

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het bachelorprogramma
Communicatiewetenschap en het premasterprogramma Communicatiewetenschap.
Daarnaast kan de cursus gevolgd worden als bijvak of keuzevak. De cursus
staat ook open voor aanschuifonderwijs.

Overige informatie

Tijdens deze cursus zullen sommige colleges in het Nederlands worden
gehouden en sommige in het Engels. De verplichte literatuur zal meestal
in het Engels zijn. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen.

Aanbevolen voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis vereist om deze cursus te kunnen
volgen. Tijdens de cursus zal de student zich verder gaan verdiepen in
de theoretische kennis die hij/zij heeft opgedaan tijdens de cursus
"Communicatiewetenschap".

Algemene informatie

Vakcode S_CK
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. T. Hartmann
Examinator prof. dr. T. Hartmann
Docenten prof. dr. T. Hartmann
prof. dr. J. Kleinnijenhuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: