Inleiding Filantropie

2018-2019

Doel vak

Het vak biedt een verdieping van het verschijnsel Filantropie tegen de
achtergrond van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een 'civil
society'. Studenten zijn na afloop van dit vak in staat:
- Theorieën over Filantropie weer te geven en toe te passen;
- Onderzoek naar Filantropie kritisch te beoordelen.

Inhoud vak

Het vak geeft een overzicht van het verschijnsel Filantropie en de
Filantropische sector in Nederland. Filantropie staat voor vrijwillige
private bijdragen van burgers, fondsen en bedrijven aan collectieve
doelen. Vragen die in het
vak worden beantwoord zijn:
- Hoe "Filantropiseert" de grote Nederlandse non-profitsector (zorg,
onderwijs en cultuur)
- Waarom zijn er eigenlijk goede doelenorganisaties?
- Waarom worden sommige collectieve doelen door Filantropische bijdragen
gefinancierd, en andere door de overheid met belastinggeld?
- Wat is de feitelijke omvang en de aard van de Filantropische bijdragen
van huishoudens, bedrijven en andere partijen?
- Hoe worden Filantropische bijdragen geworven door goede doelen en
andere nonprofit organisaties?
- Waar worden de geworven gelden aan besteed?
- Hoe is het toezicht op de Filantropie in Nederland geregeld?
- Hoe verschilt de Filantropie in Nederland van die in andere landen?
Deze vragen worden beantwoord aan de hand van theorieën en onderzoek uit
de volle breedte van de sociale wetenschappen.

Onderwijsvorm

Er zijn twee hoor- en discussiecolleges per week. Studenten bestuderen
voorafgaand aan de bijeenkomsten de literatuur en formuleren daar
discussievragen over die in het college worden behandeld. Studenten
maken opdrachten waarin de verworven inzichten actief worden toegepast.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

- Bekkers, R., Schuyt, Th., Gouwenberg, B. (red.) (2017). Geven in
Nederland. Amstelveen: Lenthe Publishers ,
( +/- 30 euro).
- Schuyt, Th.N.M. (2012). Inleiding in de filantropie en filantropie
wetenschap. Utrecht: Uitgeverij De Graaff. (+/- € 25
- Syllabus met Engelse artikelen.

Doelgroep

Bachelorstudenten;

Overige informatie

De verzorgingsstaat verandert. Naast overheid en markt is er
particuliere inzet (Filantropie). Dit nieuwe vak is een aanrader voor
studenten FSW, FEWEB, Rechten, Godgeleerdheid en Geesteswetenschappen.
Met name studenten die overwegen de FSW Master Bestuurskunde, Variant
Besturen van Maatschappelijke Organisaties te volgen wordt aangeraden
dit introductie-vak te volgen.

Algemene informatie

Vakcode S_IF
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. T.N.M. Schuyt
Examinator prof. dr. T.N.M. Schuyt
Docenten prof. dr. T.N.M. Schuyt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: