Instituties, identiteit en imago

2018-2019

Doel vak

Na afloop van dit blok kunnen studenten de voornaamste theorieën in het
domein van institutionele theorie, identiteit en imago uitleggen,
toepassen, met elkaar vergelijken, en kritisch bespreken.

Inhoud vak

Het vak Instituties, Identiteit en Imago betreft een kennismaking met
verschillende theoretische benaderingen die gangbaar zijn op drie
gebieden:
1) Instituties: onder dit thema wordt de literatuur besproken op het
gebied van institutionele omgeving waarin organisaties opereren (druk
van wetgeving, druk van belanghebbenden, druk van concurrenten) en
manier waarop organisaties op strategische wijze kunnen reageren op
veranderde institutionele omgeving;
2) imago: onder dit thema wordt de literatuur besproken op het gebied
van reputatiemanagement, crisismanagement, lobbyen en Public Affairs;
3) identiteit: onder dit thema wordt literatuur over
organisatie-identiteit
en hoe dit zich verhoudt tot imago en de veranderende institutionele
omgeving besproken.
Het uiteindelijk doel is inzicht te krijgen in hoe deze drie
theoretische domeinen zich tot elkaar verhouden en invloed op elkaar
uitoefenen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Nb. Parallel aan dit vak is Bachelorwerkgroep 5 geprogrammeerd. In
Bachelorwerkgroep 5 (track Organisatiewetenschappen) worden actuele
cases uitgewerkt zodat de praktische
toepassing en relevantie van de theoretische inzichten duidelijk worden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, track
Organisatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_III
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. Y.T.A. Taminiau
Examinator dr. Y.T.A. Taminiau
Docenten dr. Y.T.A. Taminiau

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: